मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे

विनायकराव पाटील महाविद्यालय

वैजापूर, ता. औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत
Marathwada Shikshan Prasarak Mandal's

Vinayakrao Patil Mahavidyalaya

Vaijapur, Dist. Aurangabad, Maharashtra, India